Sunday, October 13, 2013

Qishashul Anbiya


Judul: Qishashul Anbiya (Kisah Para Nabi)
Penerbit: Amelia
Penulis: Ibnu Katsir
Halaman: 960
Harga:  Rp. 72.000
Sinopsis:
Sebuah buku yang dinilai sebagai buku rujukan sejarah terpenting dalam kajian mengenal sejarah kehidupan para Nabi dan Rasul, serta umat-umat terdahulu,yang dalam penuturan kisahnya di dasarkan pada al-Qur’an dan Sabda Rasullah saw.